081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

กรมอนามัยเตือนกินทุเรียนไม่ควรเกิน 2 เม็ดต่อวัน