081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขอบอกคะว่า วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องความดันโลหิตสูงคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีเชื้อชาติอะไร  อายุเท่าใด หรือแม้แต่เพศอะไร คุณสามารถป้องกันความดันโลหิตสูงได้นะคะ หรือแม้แต่การรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไป ก็แค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวคุณเองอะคะ ดูได้จากตารางข้างล้างนี้นะคะ เป็นตารางแสดงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและระดับความดันโลหิตที่ลดลง คุณก้สามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเองเพื่อพิจารณาว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่

 high blood pressure

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คำแนะนำ

ความดันที่ลดลง

น้ำหนัก (Weight)

รักษาน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายไม่เกิน 23 (Body Mass)

5-20 mmHg/ นน 10 Kg ที่ลด

รับประทานอาหารตามหลักของ DASH

รับประทานพวกผัก และผลไม้ให้มากคะ ลดอาหารที่มีความมัน (Fat) และไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)

8-14 mmHg

งดการกินเค็ม(Reduced-sodium)

ปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 100 mg/L(เกลือน้อยกว่า 6 g/day)

2-8 mmHg

การออกกำลังกาสม่ำเสมอ (Regular Exercise)

ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 days/weeks

4-9 mmHg

ลดการดื่มสุรหรือของมึนเมา

ชายน้อยกว่า 2 unit หญิงน้อยกว่า 1 unit

2-4 mmHg

 

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากคุณหมอexercise

  1. ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคะ หากคุณอ้วนให้รีบลดน้ำหนักโดยด่วน

  2. ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันถ้าเป็นไปได้ อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง โดยการวิ่งหรือเดิน

  3. เลือกอาหารมี่มีเกลือต่ำ เพื่อลดระดับของเกลือในระบบเลือด

  4. ลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ควรดื่มเพื่อสุขภาพเท่านั้น

  5. งดการสูบบุหรี่ เป็นวิธีการที่ได้ผลดีในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน

  6. จัดการเรื่องความเครียด ให้อยู่ในสภาวะปกติ

  7. ควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพสูง โดยการลดอาหารที่มีความเค็ม ลดอาหารที่มีความมันโดยการเพิ่มการกินผักและผลไม้ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิต

  8. ถ้าหากมีอาการของโรคอยู่แล้ว ควรปรึกษาแพทย์ เพราะมียาบางตัวทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หรือมีผลต่อความดัน

  9. การใช้ยาคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

หลักการดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงได้นะคะ ที่สำคัญคือต้องงดการสูบบุหรี่