081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การรักษาด้วยเครื่อง CPAP

การรักษาด้วยเครื่อง CPAP

CPAP

CPAP (ซีแพพ) หรือชื่อเต็มคือ Continuous Positive Airway Pressure จะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหา OSA ได้ผลค่อนข้างดี โดยผู้ป่วยจะสวมหน้ากากที่ครอบบริเวณจมูกและเครื่องจะเป่าลมเข้าไปในจมูก เพื่อช่วยถ่างขยายทางเดินหายใจช่วงบนในขณะหลับ ซึ่งจะช่วยลดการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นลงได้ ทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก ทำให้การหยุดหายใจมีความรุนแรงลดลงผู้ป่วยสามารถที่จะหลับได้ต่อเนื่องตลอดคืน ทำให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพ ร่างกายและสมอง ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ ถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดี ผลข้างเคียงน้อย และเป็นทางเลือกแรกของการรักษาคนไข้ที่มีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ในผู้ป่วย OSA ที่รุนแรงมาก จะใช้เครื่องที่มีลักษณะเป็น Bi-level (Bi-PAP) นั่นคือ เครื่องดังกล่าวจะเป่าอากาศเข้าไปโดยมีความดันใน 2 ลักษณะได้แก่ เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้า แรงดันจะสูง และเมื่อผู้ป่วยหายใจออกแรงดันจะต่ำ จะนิยมใช้กับกลุ่มที่ใช้แรงดันมากกว่า 15 cm H2O ขึ้นไป

ในผู้ป่วย OSA ที่รุนแรงมาก จะใช้เครื่องที่มีลักษณะเป็น Bi-level (Bi-PAP) นั่นคือ เครือ่งดังกล่าวจะเป่าอากาศเข้าไปโดยมีความดันใน 2 ลักษณะได้แก่ เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้า แรงดันจะสูง และเมื่อผู้ป่วยหายใจออกแรงดันจะต่ำ

CPAP11

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การรักษาด้วยเครื่อง CPAP

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน