081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การเลือกขนาดของลูกล้ออย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

การเลือกขนาดของลูกล้ออย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

ลักษณะการใช้งานกับการเลือกขนาดของลูกล้อนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับงานเพื่อไม่ให้ขนาดของลูกล้อไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ปัญหาการเลือกใช้งานของลูกล้อเกิดขึ้นเป็นประจำถ้าไม่มีการคัดเลือกให้เหมาะสม เช่น ถ้าขนาดของลูกล้อใหญ่เกินไป อาจทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยใช่เหตุก็เป็นไปได้ หรือแม้แต่ลูกล้อมีขนาดเล็กเกินไป ภาระปกติของขนาดก็ทำให้อายุการใช้งานเสื่อมสภาพเร็วเกินไป ทั้ง ๆ ที่ยังใช้งานไม่นานเท่าไหร่ต้องเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้มมาอีกได้เช่นกัน

caster and wheel

P=((PE+PMC)/N) x S

ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ที่ควรทำก่อนสั่งซื้อ จึงควรคำนวณหาขนาดของลูกล้อที่เหมาะกับงาน สามารถหาได้จากสูตรการคำนวณขององค์ประกอบดังต่อไปนี้

C = น้ำหนักที่ลูกล้อรับภาระได้ต่อหนึ่งลูก

PE = น้ำหนักรถเข็น รถลาก หรือโครงสร้าง

PMC = น้ำหนักสินค้ามากสุดที่จะบรรทุก

N = จำนวนลูกล้อ

S = ค่าสัมประสิทธิ

ค่าสัมประสิทธิมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 ถึง 2.0 ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานดังนี้

ค่าสัมประสิทธิ

ความปลอยภัย (S)

ลักษณะการใช้งาน

1

ใช้งานไม่หน้ก

1.33

ใช้งานค่อนข้างหนัก บนสภาพพื้นผิวเรียบ ที่ความเร็วไม่เกิน 4kM/hr

1.5

ใช้งานค่อนข้างหนัก บนสภาพพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ ที่ความเร็วไม่เกิน 4kM/hr

2

ใช้งานหนักมาก ที่ความเร็วไม่เกิน 10kM/hr