081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การใช้งานล้อรถเข็นล้ออุตสาหกรรม สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง R500 Kg