081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

กินอาหารอะไรให้อายุยืน?

กินอาหารอะไรให้อายุยืน?

long lifeจากการวิจัยพบว่าการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean food) ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญไม่สูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมน้ำหนัก ทำให้สุขภาพดีและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นอีกกว่า 15 ปี

รายงานการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของคลินิกโภชนาการ มีการตีพิมพ์ลงในวารสารของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean food) นั้น สามารถลดปัญหาทางด้านสุขภาพและช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอัควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศหญิง ซึ่งศึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารและการดำเนินชีวิตของทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 55-69 ปี

อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นอาหารของกลุ่มประเทศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีลักษณะเด่นของอาหารและลักษณะการกินคือ เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยผักและผลไม้สดที่เป็นผลผลิตตามฤดูกาลเป็นส่วยใหญ่ ใช้น้ำมันมะกอกในการประกอบอาหาร นิยมบริโภคเนื้อปลามากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ และมีการดื่มไวน์ในบริมาณที่พอดีควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารแต่ละมื้อด้วย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้คนที่บริโภคอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี้ มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและมะเร็งน้อยกว่าผู้ที่บริโภคอาหารทั่วๆไป

long life3วิธีง่ายๆในการปรับชีวิตให้เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนสไตล์long life2

1. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกวัน
2. กินอาหารจำพวกผักผลไม้สด (Fresh Veggies and fruits), ธัญพืช (Cereals), พืชตระกูลถั่ว (Bean) เป็นหลัก
3. ใช้น้ำมันมะกอกในการประกอบอาหารแทนเนย
4. ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศแทนเกลือในการปรุงอาหาร
5. จำกัดปริมาณในการบริโภคเนื้อแดงให้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
6. กินอาหารประเภทปลาและสัตว์ปีกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
7. ดื่มไวน์แดงในปริมาณที่พอเหมาะ (ทำหรือไม่ทำก็ได้)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กินอาหารอะไรให้อายุยืน?

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน