081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ให้ผู้บริโภคจดจำ ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบพัผลิตภัณฑ์ควรจัดทำเมื่อมีการออกแบบโลโก้ สิ่งที่ดำเนินการทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมถึงฉลากของบรรจุภัณฑ์กันต่อ ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากเพราะจะทำให้สินค้าเราดูโดดเด่นและแตกต่างจากท้องตลาด เพราะบรรจุภัณฑ์สินค้าจะเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็น ถ้าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เราออกแบบสวยงามเหมาะสมแล้วก็จะทำให้การขายง่ายยิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องมีในงานบรรจุภัณฑ์ของเราก็คือ

Life cycle Product Design

Life cycle Product Design

  1. แนวความคิดหรือสิ่งที่เราต้องการให้งานออกแบบเราเป็นไปตามเป้าหมายต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนการทำงานออกแบบทุกครั้ง
  2. โล โก้ (Logo ที่เราออกแบบไว้ก่อนแล้ว) เพื่อการสร้างแบรนด์ให้สินค้าน่าจดจำ เพราะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การสร้างผลกำไร
  3. ภาพประกอบที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ อาจจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด หรือรูปภาพก็ได้ วิธีเลือกรูปภาพก็พิจารณาตามหลักการที่เราได้ศึกษามาแล้ว
  4. แม้กระทั้งข้อมูลจำเป็นต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แหล่งผลิต ชนิดสินค้าเป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการออกแบบ
  5. ราย ละเอียดของบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง กล่อง กระป๋อง เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในการบรรจุสินค้านั้นๆ ให้สวยงามและเก็บรักษาสินค้าได้ถูกวัตถุประสงค์

ตัวอย่างง่านที่เราจะทำ การออกแบบนี้เป็นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์จากปลาทูตามที่เราได้ทดลองทำตั้งแต่ ขั้นแรกแล้ว เราจะสมมุติเป็นดังนี้คือ ข้าวเกรียบปลาทู ปลาทูกระป๋อง และปลาทูนึ่ง เป็นต้น

Product Design Concept

Product Design Concept

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. เริ่มต้นด้วยการกำหนด แนวความคิด แล้วเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้เหมาะสมว่าสินค้าชนิดนี้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์แบบไหน ตัวอย่างเช่น ซอง กล่อง ขวด หรือเป็นกระป๋อง
  2. หลังจากที่ได้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเรียบร้อยแล้ว เริ่มด้วยการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในที่นี้จะหมายถึงการออกแบบเพื่อผลิตนั้นเอง เช่น ขนาด (Size) รูปร่างรูปทรง (Shape) รูปแบบการเลือกใช้ ไม่ใช่ว่าออกแบบสวยงามแต่ผลิตจริงไม่ได้หรือต้นทุนการผลิตสุงเกินไปจนไม่ คุ้มค่า และเหมาะสม
  3. ในส่วนที่สามต้องกำหนด แนวทางออกแบบหรือแนวความคิดสร้างสรรค์งานในตัวอย่างนี้จะออกแบบโดยได้แนว ความคิด มาออกแบบ ตัวอย่างเช่นการออกแบบกระป๋องปลาทู ได้แนวความคิดมาจากลายสานเข่งปลาทู ตัดทอนเอาแค่เส้นตาราง โดยใช้สีของน้ำทะเลเพื่อให้สื่อถึงความเป็นปลาทูใน ท้องทะเล
  4. สุดท้ายจัดตามแนว ทางออกแบบกราฟฟิคโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ เช่น การใช้เส้นในการแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสม การจัดวางว่าควรจะวางจุดเด่นจุดรองตรงไหน วางรูปภาพยังไง เลือกใช้สีโทนไหน ทั้งหมดให้ดูธีมหรือแนวความคิดตั้งแต่แรกของเราเป็นหลักจะทำให้งานดูสอดคล้องกับแนวความคิด และความต้องการของตลาด

Modernizing Product Concept Design

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน