081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ข้อครวทราบเกี่ยวกับลักษณะของสายดูดเสมหะชนิดต่าง ๆ ครับ