081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ที่ควรรู้ (Medical Device Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ที่ควรรู้ (Medical Device Knowledge)

เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipments) มีความหมายที่ครอบคลุมเครื่องมือทางการแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษา การวินิจฉัย และการบริบาลผู้ป่วย

medical devices

Medical Devices


เครื่องมือทางการแพทย์ มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกเกิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์ ขึ้นใช้กับคนไข้ของตนเอง และมีการต่อยอดกันมาเรื่อยๆ เมื่อธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้า 

การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย เครื่องมือทางการแพทย์ จึงมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้เขียนซึ่งอยู่ในแวดวงการบริการทางการแพทย์ ก็เคยแปลกใจอยู่ว่า ทำไมยังไม่มีวิชาชีพทางการแพทย์ใด ที่เข้ามารับผิดชอบเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ
เครื่องมือทางการแพทย์ นั้น ถูกออกแบบเพื่องานต่างๆ เช่น การวินิจฉัย การเฝ้าติดตามหรือสภาวะของคนไข้ในระหว่างการรักษา เครื่องมือทางการแพทย์จะถูกบังคับด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดของ อย. เครื่องมือทางการแพทย์แบ่งออกได้ เป็น


1. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย เช่น เครื่อง X-ray, MRI (Magnetic resonance imaging), Ultrasound, CT scan เป็นต้น
2. เครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษา อันนี้เราพบกันทั่วไป เช่น เครื่องมือผ่าตัด
3. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการช่วยดำรงชีวิต (Life Support)
4. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการเฝ้าติดตาม (Medical Monitors) เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่อง ECG (Electro Cardiogram)
5. เครื่องมือทางการแพทย์ทางพยาธิ


ปัจจุบัน เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและเครื่องมือเพื่อการช่วยดำรงชีวิตหลายชนิดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน (Home medical equipment, HME/ DMEPOS)


เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน
เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน ได้แก่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ที่การใช้งานหรือการเปลี่ยนนั้น ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่น สมาชิกของครอบครัว เพื่อนบ้าน เป็นต้น เรามาดู

มาตรฐานการให้บริการของผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ของอเมริกา 
1. บริการจัดส่งถึงบ้าน รวมทั้งการตั้งเครื่อง
2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
3. ให้การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยรวมถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น
4. แจ้งถึงบริการและความรับผิดชอบของบริษัทที่มี


ผู้เขียน เคยจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ตั้งแต่ชิ้นละไม่กี่บาทไปจนถึงเครื่องละเกือบร้อยล้านบาท พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือ เคยใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ แบบ/รุ่นหรือยี่ห้อนั้นๆมาก่อน ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การได้รับความรู้จากผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Equipment Representative) เพื่อใช้ในการตัดสินใจ


เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์ มี การพัฒนาจากฝั่งทางยุโรป (อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม) อเมริกาและญี่ปุ่น ราคาของเครื่องมือทางการแพทย์ จากแหล่งเหล่านี้ จะมีราคาแพงถึงแพงมาก ถ้าเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เราจึงเลือกที่จะซื้อจากฝั่งนี้


ปัจจุบัน เครื่องมือทางการแพทย์ มากมาย สามารถผลิตได้ในไต้หวัน อินเดีย และเกาหลีใต้ จีน ซึ่งอาจมีคุณภาพการผลิตที่แตกต่างกัน การเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั้น ต้องดูว่า ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานหรือไม่ด้วย ในขณะเดียวกัน 

เครื่องมือทางการแพทย์จากจีน มีพัฒนาการสูงมาก และยังได้รับเทคโนโลยีหรือโนฮาวชั้นสูงจากบริษัทแม่ ทั้งจากฝั่งยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น  เราจึงพบว่า เครื่องมือทางการแพทย์ของจีนยุคใหม่ ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากเว็บไซต์ของเรา ให้บริการขายและส่งเครื่องมือทางการแพทย์ถึงบ้านผู้ซื้อ เราให้คำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในบ้านเป็น หลัก คือ


1. ความจำเป็นและลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือทางการแพทย์นั้นกับภาวะของผู้ป่วย
2. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องมี
3. ระดับของเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ (ปกติเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้าน จะใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก จึงไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ พวกพรีเมี่ยม)
4. การรับ
ประกัน การบริการและการซ่อมบำรุงของผู้ขาย อันนี้ สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ เป็นเวลานาน
5. มีการสาธิตการใช้ที่ละเอียดและถูกต้อง (เราควรให้ผู้้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์สาธิตให้ด้วย แม้ว่าเราจะพอรู้บ้างแล้วก็ตาม
)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ที่ควรรู้ (Medical Device Knowledge)

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน