081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ความสำคัญของการใช้หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม (Mask with Reservoir or Mask with Bag)

การใช้หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม คือ การให้ออกซิเจนทางหน้ากากชนิดเป็นถุง แบ่งออกเป็น 2 แบบ ด้วยกันครับ คือoxygen mask

1. Partial Rebreathing Mask

วิธีนี้เป็นการให้ออกซิเจนทางหน้ากากชนิดมีถุง โดยมีการสูดลมหายใจออกเข้าไปบางส่วนเท่านั้น วิธีนี้ออกซิเจนจากเครื่องผลิตจะไหลเข้าสู้ถุงก่อน แล้วเมื่อหายใจเข้าครั้งแรกก็จะได้รับออกซิเจนจากถุงและจากห้องครับ ซึ่งออกซิเจนเข้าทางรูด้านข้างหน้ากากนั้นเอง ดังนั้น จึงได้รับอากาศผสม

การหายใจออกนั้น ลมหายใจจะระบายอากาศอยู่ 2 ทาง คือ ทางรูด้านข้างหน้ากาก และลงถุงลมหายใจที่ออกจากหลอดลมส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้ (Dead Space) ซึ่งเป็นการนำเอาออกซิเจนจาส่วนนี้ไปรวมกับออกซิเจนจากเครื่องและจากห้องที่เข้าทางรูด้านข้างหน้ากากมาใช้ การให้ออกซิเจนชนิดนี้ในอัตรา 6-10 ลิตร/นาที จะได้ความเข้มข้นประมาณ 35-60%

2. Non-Rebreathing Mask ส่วนถุงอีกชนิดหนึ่งจะไม่สามารถสูดลมหายใจออก จากถุงเข้าไปใช้ได้อีกครับ เพราะมีลิ้นที่เปิดทางเดียวกั้นระหว่างหน้ากากกับถุง ซึ่งลิ้นนี้จะป้องกันไม่ให้ลมหายใจอออกเข้าไปในถุงได้ และยังมีส่วนช่วยผลักดันคาร์บอนไดออกไซด์ให้ออกทางด้านข้างหน้ากาก ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันไม่ให้อากาศจากห้องเข้าสู่หน้ากากได้ หรือเข้าได้น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ป่วยจะหายใจอากาศที่เป็นออกซิเจนค่อนข้างบริสุทธิ์ ความเข้มข้นของออกซิเจนที่เข้าสู่กระแสเลือด( FiO2 ) ประมาร 10-20 % ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ และต้องระวังน้ำลาย เลือด เสมหะ เข้าไปในลิ้นทางเดียว (ของตัวถุง)จะทำให้ลิ้นปิด-เปิดนี้ชำรุดได้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ความสำคัญของการใช้หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม (Mask with Reservoir or Mask with Bag)

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน