081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

คำศัพท์ที่ควรจำไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย (หรือพบแพทย์)