081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องมือแพทย์ที่ควรทราบ

 คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือแพทย์ที่ควรทราบ

 การประเมินการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว  หรือเรียกว่า Rapid Trauma Assessment (RTA)

 ควรถามอาการผู้ป่วย  ในขณะที่ประเมินการบาดเจ็บ  และถ้ากลไกการบาดเจ็บอาจทำให้มีการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง  หรือระดับความรู้สึกตัวผิดปกติควรยึดตรึงกระดูกสันหลังไปพร้อมกับการทำการประเมินแบบศรีาะจรดปลายเท้า  (Head to toe)  ต่อมาคือการพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องการกู้ชีพขั้นสูง (ALS)  ในขณะนั้นหรือทำการส่งต่ออย่างเร่งด่วน  การประเมินซ้ำควรประเมินระดับความรู้สติ  (AVPU)  และการประเมินเบื้องต้น  (Primary  survey, ABC)  ในขณะที่ทำการตรวจประเมินอย่างรวดเร็วนั้นสิ่งสำคัญคือการหาลักษณะของการบาดเจ็บ   เช่น

 • การผิดรูป                Deformities    (ดีฟอร์มิตี)
 • รอยฟกช้ำ               Contosion       (คอนทูชั่น)
 • แผลถลอก              Abrasion        (อะเบรชั่น)
 • แผลจากการแทง  Puncture/ Penetrations    (พังเจอร์/ เพนเนเตชั่น)
 • แผลไหม้                Burns     (เบริน)
 • ตำแหน่งเจ็บ          Tenderness   (เทนเดอร์เนส)
 • แผลฉีกขาด            Laceration   (ลาซีเรชั่น)
 • อาการบวม              Swelling  (สวีลลิ่ง)
 • อักษรช่วยจำ          (DCAP/BTLS)    (ดี-แคป/บี-ที-แอล-เอส)

medical instruments

 1.  Oropharyngeal airway  (mouth gag), (airway)= อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ 
 2. Suction  (ซักชั่น)   = เครื่องดูดเสมหะ
 3. Stethoscope   (สเต็ทโตสโคป) = หูฟัง
 4. Blood  pressure (BP.)  (บลัดเพรสเชอร์)= ความดันโลหิต
 5. Splint  (สปลิ๊น)          = การดาม
 6. Stop bleed   (สต็อปบลีด)       = ห้ามเลือด
 7. Gluco-meter   (กลูโคมิเตอร์)=เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
 8. Elastic Bandage (EB.)   (อิลาสติคแบนเดก)= ผ้าพันชนิดยืด                              
 9. Defibrillator   (ดีฟิบบริลเลเตอร์)= เครื่องกระตุกหัวใจ
 10. Pulse Oxymeter = เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
 11. Treatment   (ทรีทเม้น)= การรักษา
 12. Diagnosis   (ไดแอ็กโนซีส)= การวินิจฉัย
 13. Vital sign  (ไวทอลไซน์)        = สัญญาณชีพ
 14. Temperature   (เทมเพอเรเจอร์)= อุณหภูมิ
 15. Pulse          (พัลส์)= ชีพจร
 16. Respiration   (เรสไปเรชั่น)= การหายใจ
 17. Blood pressure   (บลัดเพรสเชอร์)     = ความดันโลหิต
 18. Observe   (ออบเสริฟ)= สังเกตอาการ
 19. Tepid sponge   (เทปปิดสปั้น)= เช็ดตัวลดไข้
 20. Transfer   (ทรานสเฟอร์)       = การย้ายผู้ป่วย
 21. Discharge   (ดีสชาร์จ)= การจำหน่ายผู้ป่วย
 22. Sphygmomanometer  (สฟิกโมมาโนมิเตอร์)    = เครื่องวัดความดันโลหิต
 23. Needle   (นีดเดิล)= เข็ม
 24. Syringe    (ไซริง)= กระบอกฉีดยา
 25. Intravenous Fluid (IV.Fluid) = สารน้ำ  (น้ำเกลือ)
 26. Medicut   (เม็ดดิขัด)= เข็มแทงน้ำเกลือ
 27. I.V. set = ชุดให้สารน้ำ
 28. Extension   (เอ็กซ์เทรนชั่น)= สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
 29. 3-way  (ทรีเวย์)         = ข้อต่อ 3 ทาง
 30. Tourniguet   (ทูนิเก้)= สายยางรัดแขน
 31. Gauze   (ก็อซ)         = ผ้าก๊อซ
 32. Dressing   (เดรสซิ่ง)= การทำแผล
 33. Top gause   (ท็อปก็อซ)        = ผ้าก๊อซหุ้มสำลี  (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
 34. Micropore   (ไมโครปอร์)      = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
 35. Transpore   (ทรานสปอร์)     = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก 
 36. Ambubag   (แอมบูแบ็ก)         =  ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
 37. Abnormal   (แอบนอร์มอล)= ผิดปกติ
 38. Abrotion   (อะบรอชั่น)= การแท้ง
 39. Artary   (อาร์เทอร์รีย์)= เส้นเลือดแดง
 40. Vein    (เวน)= เส้นเลือดดำ
 41. B.P. drop   (บี.พี.ดร็อป)         = ความดันเลือดต่ำ
 42. Brain   (เบรน)          = สมอง
 43. Chills   (ชิลส์)          = หนาวสั่นจากไข้สูง
 44. Coma    (โคม่า)         = ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
 45. Complication   (คอมพลิเคชั่น)= โรคแทรกซ้อน
 46. Cyanosis   (ไซยาโนซีส)        = อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน
 47. Secretion   (ซิครีชั่น)= สารคัดหลั่ง
 48. Edema   (อิดีม่า)= บวม
 49. Electrodiogram  (EKG)= เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 50. Expire   (เอ็กซ์ปาย)= หมดอายุ
 51. Infection    (อินเฟคชั่น)= การติดเชื้อ
 52. Jerk   (เจิ๊ก)= เคาะเข่า
 53. Nausea   (นอร์เซีย) = คลื่นไส
 54. Nipple   (นิปเปิล)= หัวนม
 55. Pain   (เพน)= ความปวด
 56. Pale   (เพล)= ซีด
 57. Paralysis  (Paralite)   (พาราไลซีส)  = อัมพาต
 58. Rupture   (รัปเจอร์)= การแตก
 59. Sick            = ป่วย
 60. Side effect   (ไซด์เอฟเฟค)= ผลข้างเคียง
 61. Sputum  (สปูตุ้ม)= เสมหะ
 62. Stat    (สแตท)          = ทันที
 63. Stomach   (สโตมัส)= กระเพาะอาหาร
 64. Stress   (สเตรส)= เครียด
 65. Therapy   (เทอราปี้)= การรักษา
 66. Unconscious   (อันคอนเชียส)= ไม่รู้สึกตัว
 67. Urine   (ยูรีน)           = ปัสสาวะ
 68. Urine analysis   (ยูรีนอะนาไลซีส)= การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
 69. Vomit         = อาเจียน
 70. Wound    (วูน)         = แผล
 71. Weight = น้ำหนัก
 72. Weak   (วี๊ค)= อ่อนเพลีย
 73. Surgery   (เซอ-เจอ-รี่)           = ศัลยกรรม
 74. Medication   (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น)= อายุรกรรม
 75. Pediatric   (พี-เดรีย-ตริก)       = กุมารเวชกรรม 
 76. Obstetric   (อ๊อบ-สเต-ตริก)= สูติกรรม
 77. Gynecology   (ไก-เนค-โค-โล-จี้)= นรีเวชกรรม
 78. Orthopedic   (ออ-โถ-ปี-ดิก)= กระดูกและข้อ
 79. Hemodialysis   (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส)=  ห้องล้างไต
 80. Physical  therapy   (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่)= แผนกกายภาพบำบัด
 81. Phamacy   (ฟา-มา-ซี) = ห้องจ่ายยา
 82. Intensive care unit (I.C.U) = แผนกผู้ป่วยหนัก
 83. Operating room   (O.R)    = ห้องผ่าตัด

 

เรียนทำเครื่องสำอาง สอนทำครีม สอนทำเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม สำหรับธุรกิจส่วนตัว

ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง (Cosmetics Training Center Thailand)

หลักสูตรการผลิตเครื่องสำอาง

soap-and-cosmetics-development-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%84%e0%b8%a3

สถาบันอบรมเครื่องสำอาง 

Cosmetics Training Center (CTC)

*****เนื้อหาและสิ่งที่จะได้รับ*****

 1. เอกสารประกอบการเรียน พื้นฐานผิวหนัง ความหมายของเครื่องสำอาง
 2. วิธีปฎิบัติ หน้าที่สารสำคัญต่างๆ ในการขึ้นสูตรตำรับ
 3. แนะนำบริษัทที่ขายวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาจำหน่ายในประเทศไทย
 4. สอนวิธีการคำนวณต้นทุนครีมเมือเทียบเป็นกิโลกรัม สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 10 เท่า
 5. แนะนำวิธีการเลือกสารสกัด สารออกฤทธิ์ต่างๆมาใส่ในสูตรให้เหมาะสม ออกฤทธิ์ได้ดีเห็นผล
 6. สอนการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานในห้องแลบ
 7. สอนวิธีการตรวจสอบคุณภาพครีม การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การวัดความเป็นกรดด่างของครีมและสภาวะที่เหมาะสม
 8. สอนวิธีการทดสอบคุณภาพ Stability Test เช่น Centifugation, Heating –Cooling Cycle, Viscosity Testing
 9. แนะนำโรงงานที่จัดจำหน่าย กระปุก หลอดครีม ภาชนะบรรจุต่างๆ
 10. แนะนำโรงงานทำฉลาก สติ้กเกอร์ ทำกล่อง สกรีนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 11. แนะนำระบบ GMP โรงงาน
 12. แนะนำเรื่องการตลาด การสร้างแบรนด์
 13. แนะนำการจดทะเบียนโรงงาน การจดทะเบียนผู้ประกอบการ การจดแจ้ง อ.ย
 14. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย ออนไลน์ ออฟไลน์
 15. สอนจนเข้าใจ สามารถกลับไปทำเองได้แน่นอนเรียนจบได้ภายใน 1 วัน
 16. ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว
 17. มีใบประกาศนียบัตรมอบให้
 18. กรณีสามารถเรียนซ้ำได้ โดยจ่ายแค่ 50% ของราคาหลักสูตร
 19. ทางสถาบันมีอุปกรณ์ให้ท่านไม่ต้องเตรียมมา

 มีคำถามมากมาย ที่ลูกค้าสงสัย เรามีคำตอบ มาชมเนื้อครีมที่สอน #สวยจริงมั้ย 
หลักสูตรสกินแคร์ คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะให้สูตรพรีเมี่ยม เนื้อครีมสวย ฟิลลิ่งดี และจัดเต็มถึง 100 สูตร++ #ได้ครีเอทสูตรเอง เรียนผลิตสกินแคร์ กันแดด ⭐️Essence ⭐️Serum ⭐️Cream ⭐️Gel  ⭐️Lotion ⭐️Toner 
 
👩🔬‍ สำหรับผู้ที่อยากรู้ลึกและครบทุกเนื้อครีม👨🔬

 1. ให้สูตรที่ใช้วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตขายในเชิงอุตสาหกรรม
 2. ใช้ Homogenizer และเครื่องมือมาตรฐานแล๊บที่นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้งานจริง 
 3. ผู้เรียนได้ลงมือทำการผลิตเองทุกขั้นตอน 
 4. แนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์เครื่องมือ

หลักสูตรเหมาะสำหรับ ☑️เจ้าของแบรนด์ ☑️ผู้ผลิต ☑️ผู้สนใจเริ่มธุรกิจ

 1. ประสบการณ์สอนแบบไพรเวทนาน 10 ปี 
 2. หลักสูตรโดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางปริญญาโทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 3. เราเป็นมืออาชีพด้านการผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท
 4. ห้องแล๊บใหม่ 

#ครีมเกรดพรีเมี่ยม  #ไม่มีกั๊กสูตร #สอนปรับสูตร #สอนออกแบบสูตรเอง #เครื่องมือมาตรฐานแล๊บ #อาจารย์ตอบทุกคำถาม #สอนทำครีม #สอนทำมาส์ก #สอนทำครีมกันแดด #สอนทำเครื่องสำอาง #สอนทำสบู่ #สอนทำแชมพู #สอนจดอย #สอนการตลาด #สร้างแบรนด์

เปิดอบรม “สอนทำเครื่องสำอาง สอนทำครีม” สอนวันเดียวทำได้เลย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สอนจากประสบการณ์จริง เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน

1. หลักสูตรยอดนิยม

ดังนี้

1. ครีมมาร์คหน้าขาวใสข้ามคืน (Overnight Whitening Mask Cream)  4,500 บาท

2. ครีมบำรุงผิวหน้าขาวใส ลดฝ้ากระ  (Day and Night Whitening Cream)  4,000 บาท

3. เซรั่มลดเลือนริ้วรอยสูตรเข้มข้น (Anti Wrinkle Concentrated Serum)  3,500 บาท

4. ครีมกันแดดผสมรองพื้น  SPF 50/PA+++  (Sunscreen With Foundation SPF50/PA+++)  3,500 บาท

5. เจลล้างหน้าเพื่อผิวกระจ่างใส (Whitening Cleansing Clear Gel )** 3,000 บาท

*****สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นหลักสูตร 1-4 ราคารวม  16,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

แถมหลักสูตรที่ 5 มูลค่าอีก 3,000 บาทฟรี

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5% ทันที

*****เปิดสอนทุกสัปดาห์ *****

บริษัท เค เอส คอสมิทอลโลจี (ประเทศไทย) จำกัด 

Brand Manager

Tel: 083-007-8589, Line ID: careandliving

KS Cosmetology (Thailand) Co.,Ltd.
99/129 Chatluang Village 9, Phathum-Samkhok Rd.
T. Bangprog Muangphathumtani Phathumthani 12000

มีฝ่าย R&D จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พัฒนาสูตร และผู้เชี่ยวชาญดูแล อย่างใกล้ชิด

Tags :

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องมือแพทย์ที่ควรทราบ

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน