081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จริงหรือไม่ที่การสูบซิการ์ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ !?