081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จริงหรือไม่? กรดไหลย้อน ปล่อยไว้นานกลายเป็นมะเร็งได้?