081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จริงหรือไม่? กินไก่มาก เป็น “โรคเกาต์”