081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จริงหรือไม่? ชาเย็น ดื่มมากแล้วจะเป็นนิ่วในไต?