081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จริงหรือไม่? ห้ามล้างไก่สดผ่านน้ำจากก๊อก