081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ชงเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 360 บาท