081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ชาวนาโอดรัฐทำงานช้ายังไม่ได้เงิน

ชาวนาโอดรัฐทำงานช้ายังไม่ได้เงิน

ชาวนาโอดรัฐทำงานช้ายังไม่ได้เงิน

ชาวนาโอดรัฐทำงานช้ายังไม่ได้เงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนาโอดรัฐทำงานล่าช้า ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ ระบุบางจังหวัดยังแล้งหนัก

นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว INN ว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนั้น ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับชาวนาหรือพื้นที่ปลูกข้าว อีกทั้ง เชื่อว่าภาครัฐจะควบคุมสถานการณ์ได้ เนื่องจากยังมีสถานที่เก็บน้ำอีกหลายแห่งมีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 30 ซึ่งส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องน้ำท่วม แต่เป็นห่วงเรื่องผลกระทบจากภัยแล้งที่ยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันตก ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถทำการปลูกข้าวได้ 

ขณะที่มาตรการภาครัฐที่ออกมานั้น ถือเป็นนโยบายที่ดีแต่ระบบการปฏิบัติถือว่าแย่มาก บางโครงการงบประมาณยังไม่ถึงมือชาวนา อาทิ โครงการนาแปลงใหญ่ส่งเสริมเกษตรร่วมผลิต ดอกเบี้ย 0.01% ที่ ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 31 พ.ค. พบว่าบางพื้นที่ยังไม่สามารถเบิกเงินได้ เจ้าหน้าที่อ้างว่าต้องมีการประชุมก่อน ทั้งที่ระยะเวลาการอนุมัติได้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุด การจ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการเพาะปลูกชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น มีข้อจำกัดกับชาวนาที่ปัจจุบันยังทำการปลูกข้าวไม่ได้ ทำให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาทำการเพาะปลูกจึงอยากขอฝากถึงรัฐบาลช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ