081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ดูกันชัดๆ! ตำแหน่งทำ CPR ช่วยชีวิตคนจมน้ำที่ถูกต้องอยู่ตรงไหน