081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ต้องอดน้ำ-อดอาหารทุกครั้งหรือไม่?