081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ทำอย่างไรให้หุ่นดูดี?

Lose Weight

weight lostIs it a hard time for you to choose the right diet plan? They all know losing weight and diets can be hard for someone who wants to loss weight. However, they don’t have to be if you have healthy diet plans available to help you decide which weight loss plan is right for you.

Eat the correct number of calories

Science time! Metabolism is the chemical process in the body that converts the food you eat into fuel. The result: You get the energy that keeps you going each day. Your basal metabolic rate (BMR) is the number of calories per day your body naturally burns at rest, says Louis Aronne, MD, an obesity specialist at the New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center. Knowing your number is key because it means you’ll be aware of exactly how many calories to consume to maintain your weight (or lose or gain, if need be).

Calculate your calorie burnweight lost1

Of course, you don’t just sit around all day—even a couch potato has to lift the remote once in a while. So in order to get a more accurate figure, factor in how active you are buysing this calculator. Your result is the number of calories per day you need to maintain your current weight. Want to lose? Shave 500 extra calories a day by eating less, working out more or, ideally, doing a combo. You’ll drop 1 to 2 pounds per week.

Thanks For Health.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทำอย่างไรให้หุ่นดูดี?

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน