081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

บริหารกล้ามแขนด้านหลัง ด้วยท่า Lying Triceps Extensions