081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ปวดหัวไหล่ร้าวมาถึงข้อศอก เสี่ยงเส้นเอ็นฉีกขาด