081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

พอลิโพรไพลีน (Polypropylene)