081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinylacetate : PVA)

พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinylacetate : PVA) 

polyvinyl Acetate

Polymer

Polymer

วันนี้ผมมาให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งครับ พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinylacetate : PVA) เป็นพอลิเมอร์ที่มีแขนงหนาแน่นมากกว่าชนิดอื่น ๆ  นั้นหมายความว่าอลิเมอร์ชนิดนี้ มีลักษณะโมเลกุลแบบอะแทกติก (Atactic)  ไม่มีความเป็นผลึกนั้นเองครับ  จึงมีลักษณะอ่อนนิ่มมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับอลิเมอร์ชนิดอื่น จนทำให้เป็นของเหลวข้นหนืด  มีสีขุ่นขาว  เมื่อแห้งจะใสมาก เนื่องจากความอ่อนนิ่ม  จึงไม่สามารถนำมาหล่อขึ้นรูปด้วยวิธีแม่พิมพ์ใดๆ ได้เลยครับ ลองมาดูสมบัติทั่วไปกันนะครับว่ามสมบัติอย่างไรบ้าง

Polyvinylacetate

Polyvinylacetate

สมบัติทั่วไปของ พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinylacetate : PVA)

 • อ่อนนิ่ม ง่ายต่อการทำเป็นอีมัลชัน (Emulsion)

 • อุณหภูมิของการหล่อแม่พิมพ์ต่ำ จึงไม่เหมาะที่จะหล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เลย

 • ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรส

 • เมื่อแห้งจะมีความโปร่งใสมากขึ้น

 • มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

  Acetate

การใช้งาน (Application)

ใช้ทำกาวสำหรับติดกระดาษ ไม้ ผ้า  และหนังเทียมมักเรียกกาวชนิดนี้ว่า  “กาวลาเท็กซ์” Latax ใช้เป็นสารเหนียวในหมากฝรั่ง  ทำสี  และเคลือบหลอดไฟแว็บสำหรับถ่ายรูปในสมัยก่อน

polyvinylacetate-facility

โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ / พีวีเอ (POLYVINYL ALCOHOL / PVA)

PVA Polyvinylalcohol

โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH, PVA, or PVAl) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ไม่มีสารพิษ ไม่มีกลิ่น และละลายน้ำได้  โดยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติการก่อฟิล์ม การละลายของเหลว และการยึดติด (เป็นกาว) ที่ยอดเยี่ยม  อีกทั้งยังทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน, น้ำมันหล่อลื่นชนิดหนา และตัวทำละลาย (โซลเว้นท์) ได้ดี  โพลิไวนิลแอลกอฮอล์มีความเค้นแรงดึงและความยืดหยุ่นสูง รวมถึงมีปริมาณออกซิเจนที่สูงและมีคุณสมบัติป้องกันการระเหยของกลิ่นและน้ำมัน  ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นด้วย  หากความชื้นสูงขึ้น น้ำก็จะถูกดูดซับได้มากขึ้น  โดยน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นสารที่ทำให้พลาสติกนิ่ม (พลาสติไซเซอร์) นั้นก็จะลดความเค้นแรงดึงลง  แต่จะเพิ่มแรงยึดและแรงเฉือนให้มากขึ้น   

โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ สามารย่อยสลายได้หมดอย่างรวดเร็ว  และสามารถย่อยสลายได้โดยวิธีชีวภาพ  โดยมีจุดหลอมละลายที่ 230°C และที่ 180-190°C สำหรับโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการไฮโดรไลซิสอย่างสมบูรณ์และได้จากการไฮโดรไลซิสเป็นบางส่วน  โพลิไวนิลแอลกอฮอล์สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 200°C เนื่องจากมันย่อยสลายได้ด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงเท่านั้น
  

PVA JP-24E เป็นโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดที่ได้จากการไฮโดรไลซิสเป็นบางส่วน ซึ่งใช้สำหรับไวนิลอะซีเตตโดยอาศัยวิธีการแบบอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน  เนื่องด้วยมันมีความสามารถในการละลายของเหลวที่ดีมาก 

polyvinyl-alcohol-pva-films-market-water-soluble-applications

Polyvinyl Alcohol Films Market, PVA Films Market, Water Soluble Applications

กาวเด็กซ์ตริน (Dextrin)
กาวลาเท็กซ์ (PVAc)
กาวฮอทเม้ลท์ (Hot Melt)
กาวอีพ็อกซี่ (Epoxy)
กาวชนิดพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน ฯ (Others)

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหน่วยงานวิจัย เพื่อพัฒนากาวให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละชนิด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทำงานร่วมกับท่านเพื่อพัฒนากาวให้เหมาะสมและประหยัดที่สุดสำหรับงานของท่านฯ

กาวลาเท็กซ์ ( PVAc , EVA, Acrylic) เป็นกาวสังเคราะห์ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานใน หลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมไม้เฟอร์นิเจอร์
การผลิตกล่องลูกฟูก
งานติดลิ้นกล่องเคลือบเงา และ ลิ้นกล่องลูกฟูก
งานประกบผ้า
งานติดฉลากขวดแก้ว ขวดพลาสติกทั้ง PVC, PET, PE และ PP ฯ
การผลิตถุงกระดาษ ถังกระดาษ กรวยกระดาษและแกนกระดาษชนิดพิเศษฯ
กาวเด็กซ์ตริน ( Dextrin ) เป็นกาวที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานติดกระดาษทั่วๆ ไป สามารถใช้งานได้ดีกับเครื่องจักรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมที่ใช้กาวชนิดนี้ เช่น
งานผลิตแกนกระดาษ
งานประกบกระดาษทั้งแผ่นเรียบและ กระดาษลูกฟูก
งานปิดกล่องกระดาษ
งานผลิตถุง และ ถังกระดาษ
งานติดฉลากขวดแก้ว และติดปลายฉลากกระป๋อง ฯ
อื่นๆ
กาวฮอทเม้ลท์ ( Hot Melt) เป็นกาวสังเคราะห์ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ กาวที่แห้งตัวเร็ว เพื่อใช้กับเครื่องอัตโนมัติที่ มีความเร็วสูง เช่น

 

งานปิดกล่องลูกฟูก หรือกล่องบรรจุสินค้าทั่วไป
งานติดกล่องอาบเงาหรือเคลือบฟิมล์พลาสติก
งานติดลายขอบงานไม้เฟอร์นิเจอร์ ( Edge Banding)
งานติดสันหนังสือ ( Book Binding)
งานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปที่ต้องการกาวคุณภาพสูงและแห้งเร็ว
กาวอีพอกซี่ (Epoxy) เป็นกาวที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถติดวัสดุได้เกือบทุกชนิด มีความแข็งแรง ทนทานต่อกรด ด่าง และทนความร้อนได้สูงกว่า 100 องศาC อีกทั้งยังสามารถกันน้ำได้ 100 % เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิกส์
อุตสาหกรรมการต่อเรือเดินสมุทร
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่เป็นโลหะฯ์
บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัย เพื่อพัฒนากาวให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละชนิด โดยจะ
มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทำงานร่วมกับท่านเพื่อพัฒนากาวให้เหมาะสมและประหยัดที่สุดสำหรับ
งานของท่านฯ
ขนาดบรรจุ
บริษัทฯ มีขนาดบรรจุ หลายขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ตั้งแต่ 20 กก. ถึง 1,500 กก.

ถังขยะใสหกเหลี่ยมขอบเทา 56 ลิตร

ถังขยะใสหกเหลี่ยมขอบเทา-56-ลิตร

 • โดดเด่นด้วยรูปทรงหกเหลี่ยม พร้อมขอบครอบถุงขยะ
 • ผลิตจากวัตถุดิบ Polystyrene (PS) หรือ Acrylic
 • โปร่งใส สามารถมองเห็นขยะภายใน
 • ใช้กับถุงพลาสติกใส ขนาด Dimension 28 นิ้ว*33 นิ้ว
 • ขนาดเฉพาะตัวถัง 37 *42.5*60.5 cm. ความจุ 56 ลิตร
 • ขนาดรวมขอบ 38.6*44.3*61 cm.
 • บรรจุกล่องละ 2 ใบ
 • Product dimension: 37×42.5×60.5 cm. (Body) with 56 Lt. capacity
 • 38.6×44.3×61 cm. (body with lid)
 • Uniquely crafted in hexagon shape
 • Available with Garbage-Bag holder at the opening side
 • Made of Polystyrene (PS) or Acrylic material with solid structure
 • Offers absolute transparency to be seen through
 • To be used with Garbage bag size dimension 28″*33″
 • 2 pcs to be packed in one carton

ราคาปกติ 1,200.00 บาท ราคาิเศษ 912.00 บาท

ติดต่อสอบถาม 081-300-7171, 092-2829-721

Mail : metaliczone1995@gmail.com

Line ID : MZ2016, Metalliczone1,30042497

ถังขยะใสหกเหลี่ยมขอบเทา 56 ลิตร

ถังขยะใสอะคริลิค , ถังขยะอะคริลิค สำหรับทุกพื้นที่ สะอาด สวยงาม ปลอดภัยสำหรับทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงด้วยความใสของถังช่วยให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใน เช่นโรงแรม โรงเรียน อาคารต่างๆ สนามบิน สถานที่ราชการ ผลิตจากอะคริลิคใส แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย

พอลิสไตรีน (polystyrene, PS) เป็นพลาสติก ที่เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging material) สำหรับบรรจุอาหาร พลาสติกจำพวก PS นี้ ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์

โฟมพอลิสไตรีน ( expandable polystyrene ที่เรียกว่า EPS) คือ polysteyrene ที่ผลิตออกมาเป็นโฟม โดยที่มีการเติมสารพองตัว (blowing agent) อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นรูปถ้วย ถาด จาน และใช้เป็นวัสดุป้องกันการสั่นกระแทก (cushioning) โครงสร้างวัสดุ เป็นเซลล์ปิด น้ำหนักเบามาก มีสมบัติที่ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น แต่มีขีดจำกัดในการคืนรูป ทำให้ไม่เหมาะกับงานที่รับการกระแทกอย่างรุนแรงหลายๆ ครั้ง ลักษณะกึ่งแข็งสามารถขึ้นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ ตามแม่แบบเฉพาะ ตามรูปแบบของสินค้า แผ่นสี่เหลี่ยมมีขนาดความหนาต่างๆ และชิ้นเล็กๆ ในกรณีใช้งานมากๆ

ฟิล์มพอลิสไตรีน เป็นฟีล์มที่มีความใสมาก แวววับเป็นประกาย แต่เนื่องจากฉีกขาดได้ง่าย และป้องกันการซึมผ่านความชื้นและก๊าซได้ต่ำ การใช้ฟิล์ม PS จึงมีขีดจำกัดอยู่เพียงการใช้ห่อสินค้า เช่น ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น

บลิสเตอร์แพ็ค (blister pack) เป็นถาดที่ขึ้นรูปจากแผ่น PS จะมีความใสและแข็งแรงพอสมควร พอลิสไตรีนทนแรงกระแทกสูง (high impact polystyrene, HIPS) พอลิสไตรีน มีการพัฒนาด้วยการเติมสาร butadine เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การใช้งานของ PS กับผลิตภัณฑ์อาหา

 1. นิยมใช้ทำช่องหน้าต่างของกล่องกระดาษ
 2. ใช้ห่อผัก ผลไม้สด และดอกไม้สด เนื่องจากความใสและยอมให้ก๊าซซึมผ่านได้ง่าย
 3. ใช้ทำโฟมทั้งเป็นภาชนะบรรจุและแผ่นฉนวนกันความร้อน
 4. นิยมใช้ทำถ้วย ถาด หรือแก้วน้ำสำหรับใช้ครั้งเดียว
 5. ใช้ทำถาดหลุมสำหรับรองขนมปังกรอบ คุกกี้ (Cookie) ช็อกโกแลต (Chocolate) และอื่นๆ ก่อนบรรจุใส่กล่อง

สนับสนุนเนื้อหาโดย http://www.foodnetworksolution.com/

ติดต่อสอบถาม 081-300-7171, 092-2829-721

Mail : metaliczone1995@gmail.com

Line ID : MZ2016, Metalliczone1,30042497

cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84

cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84

cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84 cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84 cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84 cosmetics-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84 cream-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8811 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8822 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8833 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8844 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8855 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8866 %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b9%8877

บริษัท เค เอส คอสมิทอลโลจี (ประเทศไทย) จำกัด 

Brand Manager Tel: 083-007-8589, Line ID: careandliving

KS Cosmetology (Thailand) Co.,Ltd.
99/129 Chatluang Village 9, Phathum-Samkhok Rd.
T. Bangprog Muangphathumtani Phathumthani 12000

มีฝ่าย R&D จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พัฒนาสูตร และผู้เชี่ยวชาญดูแล อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinylacetate : PVA)

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน