081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

มารู้จักเครื่องมือเกษตรกันเถอะ

มารู้จักเครื่องมือเกษตรกันเถอะ

Agricultural Tools

ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเกษตร

  1. หลังทำงานเสร็จทุกครั้งให้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์  พร้อมตรวจสอบดูการชำรุดสึกหรอ  หากพบให้รีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย
  2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ  ให้ชโลมน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม เครื่องยนต์ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด  เติมน้ำเติมลมให้พอดี
  3. ทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์  เพื่อช่วยความจำ  จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบ  หมวดหมู่  จัดเก็บให้พ้นแดดพ้นฝน
  4. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกลักษณะงานที่ทำ  อย่าใช้หักโหม
  5. ขณะใช้งานต้องคอยสังเกตสิ่งผิดปกติ  เช่น  เสียง  กลิ่น  ถ้าพบต้องหยุดเพื่อหาสิ่งบกพร่องแล้วรีบแก้ไข
  6. ขณะใช้งานต้องแต่งกายให้รัดกุม  เพราะอาจเป็นอันตรายได้
  7. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาใหม่  ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ  และควรทำตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด
  8. เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน  หากชำรุดเสียหายต้องให้ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเป้นผู้ซ่อมแซม

เครื่องมือเกษตร

เครื่องมือเกษตร หมายถึง อุปกรณ์ ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน เครื่องมือเกษตรที่ดี ควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพดี ทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น

เครื่องมือเกษตร  แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน  ดังนี้

เครื่องมือใช้กับงานดิน  เครื่องมือประเภทนี้ใช้สำหรับการทำงานเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับงานดินต่าง ๆ เช่น การเตรียมพื้นที่ การปรับปรุงดิน การผสมดิน เช่น

1.1  ช้อนปลูก    

การ ใช้  

ใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูก  ขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักต้นกล้า เพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือน

ความ ปลอดภัยในการใช้

ช้อนปลูกตอนปลายมีลักษณะแหลมและค่อนข้างคม ถ้าผู้ใช้ ไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้

การ ทำความสะอาดและเก็บรักษา

ภาย หลังการใช้ควรล้างทำความสะอาด  เช็ดให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย