081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

มีดนาโน เครื่องมือสลายเนื้องอก ชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อยที่ทันสมัยที่สุด!!

มีดนาโน เครื่องมือสลายเนื้องอก ชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อยที่ทันสมัยที่สุด!!

เดือนเมษายน ค.ศ.2012 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุญาตให้ใช้มีดนาโนในการรักษาเนื้องอกตามโรงพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีสลายเนื้องอกชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อย ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีดนาโนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าIrreversible Electroporation (IRE) ปัจจุบันนำมาใช้ในกรอบการผ่าตัดศัลยกรรมเนื้องอก หลักในการทำงานคือนำมีดนาโนแทงเข้าไปบริเวณก้อนเนื้อหรือบริเวณที่ต้องการสลาย ระหว่างแทงเข็มจะเกิดคลื่นชีพจรแรงดันสูงในระดับ microseconds ซึ่งจะทำลายโปรตีนบางส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง เกิดเป็นช่องว่างที่เยื่อหุ้มเซลล์ในระดับนาโน ซึ่งสามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งให้ตายได้อย่างหมดจด เศษซากของเซลล์ที่เหลือจะถูกเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายกลืนกิน ไปทำลายต่อในที่สุด

ซึ่งต่างจากการสลายด้วยความเย็นและคลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากในการรักษาด้วยมีดนาโนไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็น ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดบาดแผลอันเนื่องมาจากความร้อนหรือความเย็น หมดปัญหาเรื่องการสร้างบาดแผลรอบๆ บริเวณที่ต้องการสลาย การสลายด้วยมีดนาโนยังสามารถผ่าตัดโดยการมองผ่านจากอัลตราซาวด์หรือ CT ระบบการวางแผนการรักษาของ เครื่องมีดนาโนที่สามารถ คำนวณเจาะเข้าไปในรูปร่าง ขนาดของเนื้องอกที่ต้องการสลายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ในการผ่าตัดด้วยมีดนาโนแต่ละครั้งใช้การยิงคลื่นชีพจรแรงดันสูงต่ำกว่าระดับ 1 microseconds ก็สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพียงเวลาไม่กี่นาที ขนาดเนื้องอก 3 ซม.ใช้มีดนาโนในการรักษาไม่เกิน 5 นาที ผู้ป่วยสามารถทำการผ่าตัดในวันเดียวก็ออกจากโรงพยาบาลได้ทันที

การรักษาด้วยมีดนาโนยังมีความแตกต่างกับการสลายด้วยความเย็นกับความร้อนก็คือ ไม่ทำลายเส้นเลือดและเส้นประสาทใดๆ ระหว่างการรักษา เนื่องจากการรักษาด้วยมีดนาโนอาศัยคลื่นชีพจรแรงดันสูงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์และทำให้เซลล์ตายในที่สุด ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการเลียนแบบการผลัดเซลล์ของมนุษย์ ทั้งนี้ท่อน้ำดี เส้นเลือดและเส้นประสาทขาดชั้นไขมันในระหว่างช่องว่างเยื่อหุ้มเซลล์ จึงทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ข้างต้นไม่ถูกทำลาย หลังการรักษาเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ได้รับการรักษากับพื้นที่ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างชัดเจน การทำงานของ phagocytes จะทำหน้าที่เก็บกวาดซากเซลล์บริเวณรอบๆ ดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับการผ่าตัดจะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเฉกเช่นเดียวกับการผลัดเซลล์ธรรมดา และจะไม่เกิดชั้นพังผืดเหมือนกับการสลายด้วยความร้อน จากผลสแกนจะพบว่า เส้นเลือดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการผ่าตัดด้วยมีดนาโน เมื่อ CT สแกนหลังการรักษา 1-3 เดือนจะพบว่าไม่พบร่องรอยการผ่าตัดด้วยมีดนาโนเลย เส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดสำคัญๆ ทำงานได้ตามปกติ สามารถไหลเวียนและฟื้นฟูการทำงานของเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว เดือนเมษายน ค.ศ.2012 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุญาตให้ใช้มีดนาโนในการรักษาเนื้องอกตามโรงพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีสลายเนื้องอกชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อย ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีดนาโนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Irreversible Electroporation (IRE) ปัจจุบันนำมาใช้ในกรอบการผ่าตัดศัลยกรรมเนื้องอก หลักในการทำงานคือนำมีดนาโนแทงเข้าไปบริเวณก้อนเนื้อหรือบริเวณที่ต้องการสลาย ระหว่างแทงเข็มจะเกิดคลื่นชีพจรแรงดันสูงในระดับ microseconds ซึ่งจะทำลายโปรตีนบางส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง เกิดเป็นช่องว่างที่เยื่อหุ้มเซลล์ในระดับนาโน ซึ่งสามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งให้ตายได้อย่างหมดจด เศษซากของเซลล์ที่เหลือจะถูกเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายกลืนกิน ไปทำลายต่อในที่สุด

ซึ่งต่างจากการสลายด้วยความเย็นและคลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากในการรักษาด้วยมีดนาโนไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็น ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดบาดแผลอันเนื่องมาจากความร้อนหรือความเย็น หมดปัญหาเรื่องการสร้างบาดแผลรอบๆ บริเวณที่ต้องการสลาย การสลายด้วยมีดนาโนยังสามารถผ่าตัดโดยการมองผ่านจากอัลตราซาวด์หรือ CT ระบบการวางแผนการรักษาของ เครื่องมีดนาโนที่สามารถ คำนวณเจาะเข้าไปในรูปร่าง ขนาดของเนื้องอกที่ต้องการสลายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ในการผ่าตัดด้วยมีดนาโนแต่ละครั้งใช้การยิงคลื่นชีพจรแรงดันสูงต่ำกว่าระดับ 1 microseconds ก็สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพียงเวลาไม่กี่นาที ขนาดเนื้องอก 3 ซม.ใช้มีดนาโนในการรักษาไม่เกิน 5 นาที ผู้ป่วยสามารถทำการผ่าตัดในวันเดียวก็ออกจากโรงพยาบาลได้ทันที

การรักษาด้วยมีดนาโนยังมีความแตกต่างกับการสลายด้วยความเย็นกับความร้อนก็คือ ไม่ทำลายเส้นเลือดและเส้นประสาทใดๆ ระหว่างการรักษา เนื่องจากการรักษาด้วยมีดนาโนอาศัยคลื่นชีพจรแรงดันสูงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์และทำให้เซลล์ตายในที่สุด ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการเลียนแบบการผลัดเซลล์ของมนุษย์ ทั้งนี้ท่อน้ำดี เส้นเลือดและเส้นประสาทขาดชั้นไขมันในระหว่างช่องว่างเยื่อหุ้มเซลล์ จึงทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ข้างต้นไม่ถูกทำลาย หลังการรักษาเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ได้รับการรักษากับพื้นที่ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างชัดเจน การทำงานของ phagocytes จะทำหน้าที่เก็บกวาดซากเซลล์บริเวณรอบๆ ดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับการผ่าตัดจะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเฉกเช่นเดียวกับการผลัดเซลล์ธรรมดา และจะไม่เกิดชั้นพังผืดเหมือนกับการสลายด้วยความร้อน จากผลสแกนจะพบว่า เส้นเลือดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการผ่าตัดด้วยมีดนาโน เมื่อ CT สแกนหลังการรักษา 1-3 เดือนจะพบว่าไม่พบร่องรอยการผ่าตัดด้วยมีดนาโนเลย เส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดสำคัญๆ ทำงานได้ตามปกติ สามารถไหลเวียนและฟื้นฟูการทำงานของเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว

1

เดือนเมษายน ค.ศ.2012 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสลายเนื้องอก ขณะเดียวกันยังได้รับการรับรอง CE จากสหภาพยุโรปด้วย ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปลายปี 2012 ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งมีดนาโนแล้วเกือบร้อยเครื่อง โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางฟูด้ากว่างโจวซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รัฐบาลให้ความสำคัญได้เป็นผู้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียและในประเทศจีนอีกครั้ง หลังจากนำเทคโนโลยีการรักษาดังกล่าวมาพัฒนา ซึ่งเมื่อปี 2001 โรงพยาบาลฟูด้าก็ได้นำเอาเทคนิคการรักษามะเร็งด้วยความเย็นเป็นครั้งแรกในประเทศจีนแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 การผ่าตัดด้วยมีดนาโน เทคโนโลยีใหม่ในการรักษามะเร็งชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อย ได้รับอนุญาตจากสํานักงานอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (SFDA) ให้ใช้ทางคลินิก ที่น่ายินดีพร้อมกันนี้คือ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวเป็นโรงพยาบาลที่นำเข้าเทคโนโลยีมีดนาโนเป็นแห่งแรก นั่นหมายถึงโรงพยาบาลจะสามารถใช้เทคโนโลยีมีดนาโนเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น และช่วยยืดอายุของผู้ป่วยให้ยาวขึ้น หลังผ่านการทดลองในห้องแล็บก็ได้นำมารักษาและประสบความสำเร็จกับผู้ป่วย 30 กว่าราย ให้ผลการรักษาในภาพรวมเป็นอย่างดี สร้างความหวังใหม่ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งอีกครั้ง

เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีสลายอื่นๆแล้ว ข้อดีและความโดดเด่นของมีดนาโนมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ดังนี้ ใช้เวลาน้อย คลื่นชีพจรในแต่ละครั้งสามารถต่อเนื่องได้นับร้อยวินาที ตลอดกระบวนการรักษาคือ 90 คลื่นชีพจร ก้อนเนื้อขนาด 3 ซม.ใช้เวลาในการรักษาเพียง 5 นาที ไม่ทำลายส่วนประกอบสำคัญในบริเวณที่สลายก้อนเนื้อ ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นเลือด เส้นประสาท ท่อถุงน้ำดี ท่อตับอ่อนและท่อทางเดินปัสสาวะ มีดนาโนแทงทะลุเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเส้นเลือดและเส้นประสาทได้อย่างไร จากผลงานวิจัยกล่าวว่า เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบไปด้วยคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสติกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ดังกล่าวขาดการสร้าง lipid bilayer ใน Irreversible Electroporation ดังนั้นในการรักษาด้วยมีดนาโนจึงไม่ทำร้ายเส้นเลือดและเส้นประสาท เหมาะที่สุดกับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับที่ใกล้ ขั้วตับและมะเร็งที่ลุกลามไปตามเส้นเลือด เส้นประสาท ท่อน้ำดีและท่อทางเดินปัสสาวะต่างๆ

ไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนเฉพาะจุด การรักษาทำได้หมดจด ในการสลายก้อนเนื้อด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือด้วยความเย็น เครื่อง HIFU ก็ดีล่วนมีผลกระทบเรื่องความร้อนเฉพาะจุด เป็นเหตุให้เส้นเลือดบริเวณรอบๆก้อนเนื้อ ไม่สามารถสลายได้หมดจดทำให้มีโอกาสเกิดซ้ำ ในขณะที่การรักษาด้วยมีดนาโนไม่มีผลกระทบดังกล่าว ทำให้ผลการรักษาเบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภาพและฟื้นฟูได้เร็วกว่า ขอบตะเข็บของการรักษาชัดเจน สลายก้อนเนื้อได้อย่างแม่นยำ ทำให้เซลล์ตายโดยไม่ทำให้โปรตีนแปรสภาพไปจากธรรมชาติและเสีย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่รักษา ข้อดีของการที่เซลล์ตายประการหนึ่งก็คือสามารถใช้การรักษาการแทรกแซงของระบบภูมิคุ้มกันมากำจัดเซลล์ที่ตายแล้ว ลักษณะการทำงานคล้ายกับการผลัดเซลล์ของร่างกายซึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการผลัดเปลี่ยนและซ่อมแซมได้เองตามธรรมชาติ

สามารถทำการรักษาได้แบบเรียลไทม์และรุกล้ำพื้นที่น้อยลงไปกว่าเดิม ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มอยู่ที่ 19G/12MM ซึ่งเล็กลงกว่าเดิม ทำให้ร่างกายบาดเจ็บน้อย ฟองอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาสามารถทำให้เสียงสะท้อนคลื่นความถี่สูงเกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้น ทำให้สามารถรักษามะเร็งที่สลายด้วยวิธีอื่นไม่ได้ การผ่าตัดด้วยมีดนาโนสามารถใช้ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เหมาะรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัด ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือการรักษาด้วยความเย็น เครื่อง HIFU เช่น เนื้องอกที่อยู่ใกล้บริเวณถุงน้ำดี ขั้วตับ หัวตับอ่อน และบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะ รวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ล่วนเป็นมะเร็งที่ไม่เหมาะใช้วิธีการรักษาใดๆแบบสลาย ยังสามารถรักษาด้วยมีดนาโนได้ การรักษาด้วยมีดนาโนจึงนับว่าเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ แน่นอนว่า มีดนาโนก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน คือ แรงไฟฟ้าทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ดังนั้นตลอดการรักษาจะต้องวางยาสลบ

ข้อห้ามในการรักษาด้วยมีดนาโน

  • ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจที่บริเวณทำการรักษา
  • ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฝังชิ้นส่วนโลหะใกล้ๆ บริเวณที่ต้องการสลาย
  • ไม่เหมาะกับการสลายในตา รวมทั้งเปลือกตา
  • ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีประวัติการเต้นของหัวใจผิดปกติ
  • ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้ตั้งสำนักงานสำหรับให้บริการขึ้นที่กรุงเทพฯ ผู้ป่วยและแพทย์ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร.02-717-1200, 094-2211169, 081-5803998 เลขที่ 719 ชั้น 23 อาคาร KPN Tower พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เว็บไซด์ www.fudacancerthailand.com

2

เครื่องมีดนาโนจากสหรัฐอเมริกา

4

ตำราทางการแพทย์ด้านมีดนาโนที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

5

ภาพผู้ป่วยระหว่างการรักษาด้วยมีดนาโนที่โรงพยาบาลฟูด้า

6

ภาพทีมแพทย์กำลังทำการรักษาโดยวิธีมีดนาโน

7

นายแพทย์ได้ถ่ายรูปร่วมกับคนไข้ที่ทำการรักษาโดยมีดนาโน

8

คลิปวีดีโอวิธีการรักษาแบบมีดนาโน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มีดนาโน เครื่องมือสลายเนื้องอก ชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อยที่ทันสมัยที่สุด!!

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน