081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

มีไข้เจ็บคอ อย่าเรียกหา ยาฆ่าเชื่อ พร่ำเพรื่อ เสี่ยงดื้อยา