081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

รายละเอียดถังพลาสติกใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มาแล้วครับ