081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

รายละเอียดถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก มาแล้วครับ