081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ร่างกายสึกหรอตลอดเวลา จึงต้องการโปรตีนทุกวัน

ร่างกายสึกหรอตลอดเวลา จึงต้องการโปรตีนทุกวัน

protein needs

ในแต่ละกิจกรรมที่เราใช้ร่างกายเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดความสึกหรอต่อร่างกายได้เสมอ ดังนั้น เพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะที่สมบูรณ์ จึงต้องการ โปรตีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการเสริมสร้างอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทุกวัน

โปรตีน มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารนี้ จะถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กที่สุด คือ กรดอะมิโน เพื่อดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเซลล์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ร่างกายของเรานั้น ไม่สามารถสะสมโปรตีนได้!! ทั้งยังสลายโปรตีนและขับทิ้งทุกวัน สังเกตได้จากเส้นผมที่หลุดร่วง เซลล์บุทางเดินอาหารหลุดลอก เซลล์ผิวหนังตายลง เม็ดเลือดแดงสลาย เซลล์หมดอายุ เอนไซม์ ฮอร์โมน สารภูมิคุ้มกันหมดหน้าที่..ร่างกายจึงต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพื่อได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทดแทนโปรตีนที่ถูกสลายตามธรรมชาติในแต่ละวัน

โดยปกติ ร่างกายมีกระบวนการสร้างกรดอะมิโนบางชนิดขึ้นเองได้ กรดอะมิโนกลุ่มนี้เรียกว่ากรดอะมิโนไม่จำเป็น (Dispensable Amino Acids) มี 11 – 12 ชนิด ส่วนกรดอะมิโนจำเป็น (Indispensable Amino Acids) 8 – 9 ชนิดนั้น ร่างกายสร้างเองไม่ได้ พบในอาหารเท่านั้น ร่างกายจึงต้องได้รับสารอาหารโปรตีนทุกวัน

เพื่อให้สภาวะของร่างกายสามารถเสริมสร้าง และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมเติมโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันนะครับ

 

สนับสนุนข้อมูลโดย บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียบเรียงโดย mhthailand.com