081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

สสส.เสนอลดขนาดซองน้ำตาล จาก 8 กรัมเหลือ 3-4 กรัม ช่วยกินหวานลดลง