081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

สอบ ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์

สอบ ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์

honda-civic

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนในบ้านเรานั้น ไม่ใช่ว่าใครที่จะสามารถขับได้ แต่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้ว และได้รับอนุญาตให้ได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมขนส่งแล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถจะขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปบนท้องถนนของประเทศไทยได้ และแน่นอนว่าก่อนที่จะได้รับใบอนุญาติให้ขับขี่รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ย่อมต้องมีการทดสอบก่อนเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ยื่นขอทดสอบจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมยานพาหนะได้อย่างดีจริง ๆ และเข้าใจในกฎกติกาจราจรต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ทั้งตัวเองและผู้ร่วมใช้ท้องถนน

การสอบในขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น แบ่งการทดสอบหลัก ๆ ออกเป็นสามส่วนคล้ายกับการสอบใบขับขี่รถยนต์ โดยในส่วนแรกจะเป็นการทดสอบโดยให้ทำข้อสอบที่เป็นข้อเขียนซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับป้ายจราจร พรบ.จราจร กฎและกติกาต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อวัดระดับความเข้าใจของผู้ที่เข้าทำการทดสอบ ในส่วนที่สองก็จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพคร่าว ๆ ของตัวผู้ทดสอบเอง ในเรื่องของการมองเห็น (ตาบอดสี) ,การวัดระดับการมองเห็นในทางลึก และการมองเห็นในทางกว้าง รวมถึงปฏิกิริยาตอบสนองในการเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ

                ส่วนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบในสนามทดสอบ ส่วนนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถในการควบคุมรถยนต์และการอ่านป้ายจราจรจำลอง ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นการปฏิบัติจริงซึ่งต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรเลยทีเดียว การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นไม่ยาก ขอเพียงผู้ที่เข้ารับการทดสอบมีความตั้งใจเท่านั้นเชื่อว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอน

สนับสนุนบทความโดย CAREANDLIVING.COM

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอบ ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน