081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

หมาแมวที่ไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ก็ยังเสี่ยงทำให้เราเสียชีวิตได้