081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

“หลอดเลือดสมอง” กับการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา

“หลอดเลือดสมอง” กับการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา

Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

แม้ว่าคุณจะรอดตายจากโรคหลอดเลือดสมองมาได้ แต่ช่วงเวลาของการพักฟื้นจาก โรคหลอดเลือดสมอง นั้นใช้เวลานาน และเป็นการดีที่รู้ว่า คุณต้องใช้เวลานานเท่าไร และต้องทำอย่างไรในการฟื้นฟูหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูสุขภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง

โรคหลอดเลือดสมองส่งผลต่อสมองบางส่วน ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ การฟื้นฟูสุขภาพจึงช่วยให้ระบบในร่างกายกลับมาทำงานได้ และเรียนรู้ทักษะที่สูญเสียไปอีกครั้ง คุณสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสุขภาพจากอาการหลอดเลือดสมอง มีดังนี้

  • สร้างความแข็งแรงของการเคลื่อนไหว การฟื้นฟูประเภทนี้ประกอบด้วยการออกกำลังกาย ที่ช่วยสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อ และทำให้ระบบกล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้ดีขึ้น เช่น การฝึกการกลืน
  • การบำบัดเกี่ยวกับช่วงของการเคลื่อนไหว ได้แก่ การออกกำลังกาย เพื่อช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และเพิ่มช่วงของการเคลื่อนไหวให้มากขึ้น
  • การฝึกการเคลื่อนไหว เป็นการฟื้นฟูโดยให้ผู้ป่วยเดิน ด้วยอุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน เช่น ไม้เท้า หรือการใส่อุปกรณ์พยุงข้อเท้า การบำบัดนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้ด้วยตัวเองดีขึ้น
  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีการเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้
  • การกระตุ้นสมอง เป็นการกระตุ้นโดยไม่มีการผ่าตัด ซึ่งช่วยฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
  • การบำบัดปัญหาทางการสื่อสาร เป็นวิธีที่ช่วยฟื้นฟูทักษะการฟัง พูดและเขียนของผู้ป่วย
  • การรักษาทางจิตวิทยา เป็นวิธีการฟื้นฟูสภาพอารมณ์ และช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น
  • การใช้ยา เป็นวิธีที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการซึมเศร้า หรืออาการบาดเจ็บที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองแตก

การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเริ่มเมื่อใด

การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนั้น ควรเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในช่วงระหว่างการพักฟื้นที่โรงพยาบาล การเริ่มต้นที่เร็วนั้นเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีสมรรถภาพ และทักษะต่างๆ ที่เสียไปได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์ต้องทำการควบคุมอาการที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำเสียก่อน

ระยะเวลาในการฟื้นฟู

จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า ต้องใช้เวลานานเท่าใดในช่วงของการฟื้นฟู ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนใดที่ได้รับผลกระทบบ้าง รวมไปถึงประเภทของการรักษา และการตอบสนองต่อการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายฟื้นฟูได้เร็ว แต่บางรายอาจใช้เวลาหลายปี หรืออาจไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีก ตัวอย่างเช่น การฟื้นฟูอาจใช้เวลาถึง 2 ปีเพื่อฟื้นฟูการพูด และทักษะการสื่อสารต่างๆ คุณสามารถปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัด เกี่ยวกับระยะเวลาการฟื้นฟูได้ แต่การประเมินระยะเวลาที่แน่นอน ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนัก สิ่งที่ควรตระหนักมากกว่าระยะเวลาการฟื้นฟู คือ คุณรอดตายมาจากโรคหลอดเลือดสมอง เพราะหากคุณกังวลเรื่องเวลามากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลได้อีก คุณควรระลึกไว้เสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใช้เวลา สิ่งที่ดีที่สุดคือ การที่คุณยังมีชีวิตอยู่ หลังจากการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง และการฟื้นฟูสุขภาพนี้ จะช่วยให้ร่างกายของคุณกลับมาทำงานได้ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก็ตาม คุณจึงควรอดทน และติดตามพัฒนาการของตนเอง