081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุมาแล้วจ้า

มีหลายคนฝากถามมาว่า มีหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ ที่เหมาะกับสภาพร่างกายและระบบภายในของผู้สูงอายุ โดยไม่เป็นอันตราย….วันนี้ผมมีคำตอบมาให้เพื่อนๆ อ่าน….ลองอ่านดุนะครับ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ระบบภายในร่างกายของคนเรามีการเสื่อมสภาพและถดถอยลงตามกาลเวลา จึงทำให้การใช้ยาบางตัวไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ครับ แต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ แล้วละก็ ควรให้ทำตามวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ เช่น

  • ใช้ยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ซึ่งรวมไปถึงจำนวนชนิดของยา และระยะเวลา ในการใช้ยา
  • ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้สั่งจ่ายว่า ยาแต่ละชนิดมีข้อบ่งใช้อย่างไร และควรใช้ยานานเพียงใด เพราะยาบางอย่างควรใช้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
  • แต่บางชนิดก็ใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น และเมื่อหายดีแล้วก็ไม่ควรใช้ยาถ้าไม่มีอาการ
  • ถ้าเป็นไปได้ให้เล่าหรือนำยาทุกชนิดที่ใช้อยู่ไปให้แพทย์ได้รับรู้ด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงและลดการซ้ำซ้อนของยา และผลเสียของยา ซึ่งรวมไปถึงสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งหมดเป็นปัจจัยอาจส่งผลความรุนแรงของโรคที่เราเป็นอยู่ โดยเฉพาะเมื่อไปหาแพทย์หลายคน (เป็นหลายโรค) ทำให้มีโอกาสได้รับยาซ้ำซ้อนและเกินขนาด ทำให้เกิดอันตรายได้
  • ถ้ามีข้อสงสัยในยา ควรสอบถามกับผู้สั่งจ่ายทันที เช่น ชนิดของยา วิธีใช้ (โดยเฉพาะยาแบบพิเศษ) ข้อควรระวัง ยาใหม่ (ที่ยังไม่เคยใช้) โดยยึดหลัก ถูกคน ถูกโรค ถูกวิธีใช้ ถูกเวลา
  • พยายามจัดเตรียมยาให้พร้อมต่อการใช้ เช่น การหักครึ่งเม็ด การกดยาเม็ดออกจากฟอยด์ การจัดยาเป็นเวลา ช่วยทำให้เราได้รับยาครบถ้วนและเหมาะสม เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้ยา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี เพราะการใช้ยาในผู้ป่วยวัยสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่น ดังนั้นจึงควรใช้ยาให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาควรทำความเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ของยา วิธีใช้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเตรียมยาให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้ได้โดยง่าย ทั้งนี้เพื่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ท้ายสุดนี้หากมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือสุขภาพ อย่านิ่งนอนใจ ควรปรึกษาหาความกระจ่าง ชัดกับเภสัชกร แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อไขข้อข้องใจ มีความเข้าใจ กระจ่างชัด เพื่อประสิทธิภาพของการใช้ยา บนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุมาแล้วจ้า

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน