081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

อย.แนะรับมือ “ยุงลาย” ภัยร้ายหน้าฝน

อย.แนะรับมือ “ยุงลาย” ภัยร้ายหน้าฝน

อย.แนะรับมือ "ยุงลาย" ภัยร้ายหน้าฝน

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยวิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนยุงกัด ซึ่งหนึ่งในวิธีป้องกันอย่างง่าย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ซึ่งนิยมใช้รูปแบบทาและฉีดพ่นผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง จึงสามารถใช้ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการไล่ยุง จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านหรือทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งวิธีการเลือกซื้อแตกต่างกันตามชนิดของสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีสาร DEET ,Icaridin ,Elthyl butylacetyl aminopropionate ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.

ดังนั้นควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากมีการแสดงเลขทะเบียน อย.วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. และ แสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ส่วนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ำมันตะไคร้หอม หรือ citronella oil เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ อย. จึงควรเลือกซื้อที่มีการแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ในการไล่ยุงลายบ้านได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงกัด แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ควรเก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง ปิดฝาให้สนิทและอย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือ ความร้อน ห้ามใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี (ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์) สำหรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงประเภทแป้งหรือโลชั่น ห้ามนำไปทาแทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรใช้เฉพาะจำเป็น อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจำ

โรคไข้เลือดออก

เนื้อหาโดย : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อย.แนะรับมือ “ยุงลาย” ภัยร้ายหน้าฝน

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน