081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เชื่อกันมาแต่นมนาน วิทยาศาสตร์การแพทย์เผย ดื่มน้ำในขวดพลาสติกตากแดดอันตรายเป็นความเชื่อผิด ๆ