081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เทคนิคสุดยอดของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี่ย์ SWOT Analysis

เทคนิคสุดยอดของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี่ย์

SWOT Analysis

อัลเบิร์ต ฮัมฟรี่ย์ ที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดการชื่อดังของอเมริกา มาเป็นหลักการในการหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพค่ะ


เทคนิคของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี่ย์ คือ SWOT Analysis  ซึ่งเป็นหลักการที่เรียบง่ายที่จะเข้าถึงสถานการณ์ของธุรกิจ  ได้ค่ะ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

 

S = Strength (จุดแข็ง)   หมายถึง ข้อดี จุดแข็งของธุรกิจ
W = Weakness (จุดอ่อน)  หมายถึง ข้อเสีย จุดอ่อนของธุรกิจ
โดย SและW เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง เป็นการหันมามองสิ่งที่  ธุรกิจเป็นอยู่
O = Opportunity (โอกาส) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมธุรกิจ
T = Threat (ภัยคุกคาม) ปัจจัยภายนอกที่ฉุดรั้งธุรกิจ

โดย O และ W เป็นปัจจัยภายนอกที่ต้องอาศัยการหาข้อมูล ทั้งการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง กระแสความนิยมของสังคมที่ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่มีสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสให้กับธุรกิจหรือภัยคุกคามที่เราต้องเฝ้าระวังและหาวิธีรองรับค่ะ

ถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามหลักSWOT เราจะทราบถึงจุดยืนของตนเองเสมือน “รู้เรา” ที่รู้ตัวเองเป็นอย่างดี และรู้ถึงคู่แข่ง สถานการณ์แวดล้อมต่างๆ เสมือน “รู้เขา” รู้ทิศทางของผู้อื่น และสิ่งต่างๆเกี่ยวข้อง ดังนั้นหากจะต้องดำเนินธุรกิจไปในสมรภูมิธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ย่อมได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ดังหลักการสำคัญของซุนวู ในตำราพิชัยสงคราม ที่กล่าวไว้ว่าSWOT Analysis1

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทคนิคสุดยอดของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี่ย์ SWOT Analysis

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน