081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

“เบาหวาน” ก็กิน “น้ำตาล” ได้ ถ้าควบคุมอาหารของโรคได้