081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

“เบาหวาน” สาเหตุของการเสียชีวิตของผู้หญิงอันดับ 9 ของโลก