081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เลิกเหล้า “หลัง” ออกพรรษา สุขภาพดีต่อเนื่อง ปลอดภัยไร้โรค

เลิกเหล้า “หลัง” ออกพรรษา สุขภาพดีต่อเนื่อง ปลอดภัยไร้โรค

เลิกเหล้า “หลัง” ออกพรรษา สุขภาพดีต่อเนื่อง ปลอดภัยไร้โรค
เลิกเหล้า “หลัง” ออกพรรษา สุขภาพดีต่อเนื่อง ปลอดภัยไร้โรค
สคล. และ สสส. ชวนคนไทยเลิกเหล้าหลังออกพรรษา เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนชุมชน คุณทำได้
 
ใครว่างดเหล้าเฉพาะเข้าพรรษา ออกพรรษาก็ยังงดเหล้าต่อไปได้ เพราะยิ่งลดแอลกอฮอล์ สุขภาพก็ยิ่งดี เปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคน อารมณ์ดี พละกำลังแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น แล้วยังมีเงินเหลือเก็บจากการทำงานเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนเลิกเหล้า…เปลี่ยนชุมชน” เพื่อเชิญชวนคนงดเหล้าให้งดต่อเนื่องหลังออกพรรษานี้  โดยกิจกรรมครั้งนี้ต้องการสื่อสารไปยังคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาให้ตั้งมั่นที่จะสู้ต่อเพื่อเอาชนะใจตนเองแล้วงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษาต่อไป รวมถึงผู้ที่ต้องการจะลดละเลิกเหล้าในชุมชนต่างๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการบอกต่อหรือเชิญชวนคนในชุมชนหมู่บ้านให้ลดละเลิกเหล้า เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น สร้างเงินออมและความอบอุ่นให้ครอบครัว ลดปัญหาอุบัติเหตุ ความรุนแรง และอาชญากรรมในชุมชน
คลิป “คนเลิกเหล้าเปลี่ยนชุมชน”

 
ทั้งนี้จากสถิติตัวเลขปีที่ผ่านมา มีคนไทยตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษากว่า 13 ล้านคน และงดได้ครบพรรษา ทั้ง 3 เดือนกว่า 7 ล้านคน จากนักดื่ม17 ล้านคนทั่วประเทศ ประหยัดเงินได้กว่า 30,000 ล้านบาท คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อยากจะเลิกเหล้าเกิดแรงกระตุ้น ส่วนคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาจะตั้งมั่นสู่การงดเหล้าหลังออกพรรษานำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้
 
นอกจากนี้ ยังพบว่าในงานพิธีต่างๆทั้งงานบุญงานศพ จะมีเรื่องจากการดื่มเหล้าเข้ามาต่อเนื่อง จึงได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน ให้เริ่มจัดงานศพปลอดเหล้า มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี
เมื่อชุมชนกลายเป็น “ชุมชนปลอดเหล้า” ผลที่ได้คือ ในชุมชนไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีขโมย ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว และขณะนี้ก็มีการเชิญชวนคนในหมู่บ้านที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาได้งดต่อเนื่องไป เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นช่วยลดละเลิกเหล้าตลอดชีวิตให้ได้จนสำเร็จ   มีเงินเหลือเก็บเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัว คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ
 
เพราะฉะนั้น มาร่วมเป็นหนึ่งใน “คนเลิกเหล้า…เปลี่ยนชุมชน” กันดีกว่าค่ะ เพราะนอกจากคุณจะได้ช่วยเปลี่ยนชุมชน เปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้ว คุณยังได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อพ่อแม่ เพื่อลูก เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อตัวคุณเองอีกด้วย รับรองว่า เลิกเหล้า ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน
 
[Advertorial]

เนื้อหาโดย : สสส