081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

แนะปลูกพืชสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้ 4 หมื่นบาท/ไร่

แนะปลูกพืชสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้ 4 หมื่นบาท/ไร่

แนะปลูกพืชสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้ 4 หมื่นบาท/ไร่

แนะปลูกพืชสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้ 4 หมื่นบาท/ไร่

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช แนะเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย 7 ชนิดในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากให้ผลผลิตเร็วและสร้างรายได้มากกว่า 4 หมื่นบาทต่อไร่ ภายใน 2 เดือน

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย จากร้อยสู่ล้าน” พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความรู้ด้านการปลูกและบริหารจัดการต้นทุน โดยสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศที่มีอาชีพปลูกพืชไร่ใช้น้ำมาก อาทิ ข้าว ให้เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืช 7 ชนิดที่ใช้น้ำน้อย ได้แก่ แตงกวา – แตงร้าน ,ฟักทอง , แตงโม , ข้าวโพดหวาน , ข้าวโพดหวาน , ข้าวโพดข้าวเหนียว , แฟง และถั่วฝักยาว

พืชทั้ง 7 ชนิด จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถทดแทนการปลูกพืชไร่ชนิดเดิมได้ดีในภาวะน้ำแล้งในปีนี้(59) ดังนั้น ช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า ก่อนฤดูฝนมาถึง พืชดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ 2-3 รอบ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 4 – 5 พันบาท

อาทิ แตงกวา – แตงร้าน มีระยะเวลาปลูกรอบละ 36-40 วัน สามารถสร้างรายได้ กว่า 4 หมื่นบาท ใช้น้ำเพียง 660 ลูกบาศก์เมตร แฟง ระยะการปลูกรอบละ 60-65 วัน สร้างรายได้ 4 หมื่นบาท ใช้น้ำ 551 ลูกบาศก์เมตร และถั่วฝักยาว มีระยะการปลูกรอบละ 50-60 วัน หรือประมาณ 2 เดือน สร้างรายได้กว่า 5 หมื่นบาท ใช้น้ำประมาณ 459 ลูกบาศก์เมตร

ในขณะที่การปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มีรอบการปลูก 270 -300 วัน สร้างรายได้ 15,000 บาท และใช้น้ำสูงกว่า 1,563 ลูกบาศก์เมตร และข้าว มีรอบการปลูก 100-120 วัน สร้างรายได้ 7,000 บาท ใช้น้ำกว่า 1,118 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ การใช้ระบบน้ำหยด ยังเป็นอีกทางเลือกในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมทำกันในภาวะขาดแคลนน้ำ โดยระบบนี้ ทำให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและเหมาะสม