081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

โรคความดันโลหิตสูง …รู้ตัวไหมว่าควรตรวจเช็คความดัน ปีละครั้ง

โรคความดันโลหิตสูง …รู้ตัวไหมว่าควรตรวจเช็คความดัน ปีละครั้ง

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงเกินปกติ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ผู้คนจำนวนมากอยู่กับความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจน แต่เมื่อปล่อยนานไปแรงดันเลือดจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำคัญ ทั่วร่างกาย จนเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ได้แก่ โรคอัมพาต โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง จากการที่ความดันโลหิตสูงจะไม่แสดงอาการ ทำให้เรียกกันว่า เพชฌฆาตเงียบ

Blood pressure monitoring

โรคความดันโลหิตสูง เป็น1ในสาเหตุสำคัญของการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เฉพาะปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากความดันโลหิจสูง เป็นจำนวนกว่าห้าพันคน ซึ่งในช่วงสิบปีมานี้ พบว่าคนไทยป่วยจาก โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าตัว

Health-0019

สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
สาเหตุหลัก คือ การกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะอาหารที่มีเกลือ(โซเดียม) สูง กินผักและผลไม้(รสหวานน้อย) ไม่เพียงพอ การบริโภคไขมันมาก การขาดกิจกรรมทางกาย ภาวะอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การสูบบุหรี่

BloodPressure2

ลดเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
1. อย่างแรก ท่านควรทราบระดับความดันโลหิตของท่าน โดยการวัดความดันโลหิต จากเครื่องวัดความดันโลหิต อัตโมมัติทั่วไปที่ท่านสะดวก ซึ่งวัดได้จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือที่บ้าน(ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทำโดยการ ลด เพิ่ม และ งด ดังรายละเอียดคือ

  • ลด อาหารที่มีปริมาณเกลือ (โซเดียม) ไม่ทานอาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป ไม่ปรุงเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ (รสหวานน้อย)
  • ลด บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม หรือไม่ดื่มเลย
  • ลด น้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักตามเกณฑ์
  • เพิ่ม การมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นได้ตั้งแต่กิจกรรมเบาๆไปจนถึงกิจกรรมที่ออกแรงปานกลาง เช่น การทำสวน การเดิน ทำงานบ้าน และเล่นกีฬา เป็นต้น
  • งด สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ด้วย

ความดันโลหิต ปกติ ควรมีค่าความดันโลหิตตับน น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่าง น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท

รายงานโดย Health Mthai Team
ที่มาจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรคความดันโลหิตสูง …รู้ตัวไหมว่าควรตรวจเช็คความดัน ปีละครั้ง

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน