081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

โรคปอดบวม มีสาเหตุมาจากพัดลมไอน้ำจริงหรือ?