081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

“ไขมันทรานส์” คืออะไร? มีในอาหารใด? อันตรายอย่างไร?