081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

34 ภาพที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยืดกล้ามเนื้อ ถูกจุด ถูกวิธีแล้วหรือยัง

34 ภาพที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยืดกล้ามเนื้อ ถูกจุด ถูกวิธีแล้วหรือยัง

รู้ไหมว่า ก่อนการออกกำลังกายคุณควรยืดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะช่วยลดการบาดเจ็บและอาการปวด นอกจากนั้น การยืดกล้ามเนื้อที่ถูกจุด และถูกวิธีเป็นประจำส่งผลให้คุณหายปวดตามร่างกายได้อีกด้วย ไม่ต่างจากการเล่นโยคะ ที่ถูกวิธีก็เช่นกัน เพราะการที่เรายืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้ร่างกายและกล้ามเนื้อ นั่นคือสาเหตุหลักที่คุณหมอแนะนำผู้ป่วยในอยู่ในกลุ่ม ออฟฟิศซินโดรม หันมาเล่นโยคะ เพื่อช่วยลดอาการปวดต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

โดยรูปภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คุณทำการ ยืดกล้ามเนื้อ คุณทำถูกวิธีแล้วหรือยัง หากถูก กล้ามเนื้อในภาพด้านล่างจะแสดงสีแดง นั่นแปลว่า ตรงจุดแล้ว

Yoga1_2

1. Camel Pose  

2. Wide Forward Fold

Yoga3_4

3. Frog Pose 

4. Wide Side Lunge Pose

Yoga5_6

5. Butterfly Stretch 

6. Forearm Extensor Stretch

Yoga7_8

7. Lateral Side Flexion of the Neck
8. Neck Rotation Stretch

Yoga9-10

9. Neck Extension Stretch
10. Lateral Side Flexion of the Neck with Hand Assistance

Yoga11_12

11. Half Kneeling Quad / Hip Flexor Stretch
12. Forearm Extensor Stretch

Yoga13_14

13. Lateral Shoulder Stretch
14. Standing Assisted Neck Flexion Stretch

Yoga15_16

15. Lat Stretch with Spinal Traction
16. Lat Stretch at the Wall

Yoga17_18

17. Child’s Pose
18. Standing Calf Stretch

Yoga19_20

19. Front Split
20. Seated Forward Fold / Seated Toe Touch

Yoga21_22

21. Single Leg Forward Bend
22. Deep Squat

Yoga23_24

23. Seated Half King Pigeon Pose
24. Standing Calf Stretch at the Wall

Yoga25_26

25. Lateral Flexion at the Wall
26. Supine Twist

Yoga27_28

27. Lateral Flexion with a Dowel
28. Triangle Pose

Yoga29_30

29. Chest Stretch at the Wall
30. Assisted Chest Stretch

Yoga31_32

31. Seated Half Pigeon Variation
32. Supine Shoulder External Rotation Stretch

Yoga33_34

33. Down Dog Variation at the Wall
34. Assisted Chest Stretch Variation

ที่มาภาพจาก http://www.lifehack.org/