081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

(Plastic) พลาสติก คืออะไร?

Plastic (พลาสติก) คืออะไร?

plastic_new

1. พลาสติก (Plastic)

หลายคนอยากทราบว่า พลาสติก (Plastic) คืออะไร และมีกี่ประเภท โดยส่วนใหญ่แล้ว พลาสติก คือ สารเคมีที่สามารถนำมาขึ้นรูปต่าง ๆ ได้ด้วย ความร้อน พลาสติกที่เราใช้กันอยู่เป็นพอลิเมอร์ทั้งแบบโซ่ตรงและแบบกิ่งก้าน มีขนาดใหญ่ และมวลโมเลกุลมาก ใช้ประโยนช์เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (packaging material) มีคุณสมบัติพิเศษคือ เสถียร (Stable) สลายตัวยาก (Hard to decompose) มีมวลน้อย เบา (Low density molecule) และเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าที่ดี โดยส่วนใหญ่ พลาสติกส่วนมากอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน จึงเปลี่ยนเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

2. ประเภทของพลาสติก

plastic products

ส่วนใหญ่แล้ว พลาสติกมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ เทอร์มอพลาสติก (thermo plastic) และ พลาสติกเทอร์มอเซต (thermoset)

2.1 เทอร์มอพลาสติก (thermo plastic) คือพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวลงได้ง่าย และเมื่อปล่อยให้เย็นตัวลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ตามแม่พิมพ์ พลาสติกประเภทนี้มีโครงสร้างของโมเลกุลแบบโซ่ตรงยาว

และมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่ของพอลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลวได้ง่าย ซึ่งทำให้พลาสติกประเภทนี้ผ่านแรงอัดมากโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิมเลย ตัวอย่างพลาสติกประเภทนี้ เช่น HDPE,LDPE, PP,PS

2.2 พลาสติกเทอร์มอเซต (thermoset) หมายถึงพลาสติกที่คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว และเมื่อเย็นลงจะแข็งมากเบาะง่าย แต่ทนความร้อนและความดันได้ดี ไม่ค่อยอ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้เนื่องจากแข่งตัวเร็วมาก เมื่อได้รับอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ

เนื่องจากว่าพลาสติกประเภทนี้ โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับตัวกันแน่น ซึ่งทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก คุณสมบัติดังกล่าวจึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ ตัวอย่าง เมลามีน (Melamine) พอลิยูรีเทน (Polyureathan)

3. ชนิดของพลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

พิจารณาตามสัญลักษ์ดังตัวอย่างข้างล่าง

สัญญลักษณ์ Symbolic recycle

   

จุดหลอมเหลว(องศาเซลเซียส)

ความหนาแน่น (Density)

1

PETหรือ PETE

polyethylene terephthalate

   

2

HDPE

High Density Polyethylene

130

0.95-0.92

3

V, PVC

polyvinylchloride

   

4

LDPE

Low density polyethylene

75-90

 

5

PP

Polypropylene

160-170

0.90-0.91

6

PS

Polystyrene

70-115

0.90-0.91

7

other

Ethylene Vinyl Acetate (EVA)

Crystallized Polyethylene Terepthalate (CPET)

   

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : (Plastic) พลาสติก คืออะไร?

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน