081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

กระบอกตวง (Cylinder) บอกปริมาตรด้านนอก